Jeg utforsker vinyltrykk på afrikanske tekstiler, effekten av plast på håndlaget batik forsterker budskapet jeg vil formidle; Massiv unødig plastbruk som ødelegger den afrikanske tradisjonelle livsstilen og naturen.

Miljøutfordringene i det postkoloniale afrika er tema for denne serien.